Odpiralni čas

Odpiralni čas

06. julij 2015 5240

Poslovni čas enote je prilagojen potrebam staršev in je med 5. in 16.30 uro. Poslovni čas oddelkov na Mlinšah je med 5.30 in 15.30 uro.

Opredeljen je z Letnim delovnim načrtom Vrtca Zagorje ob Savi, ki glede na potrebe staršev in s soglasjem ustanoviteljice določa odpiralni čas v posameznih enotah.

Julija in avgusta so enote odprte glede na prisotnost otrok.

V času delovnih dni med prazniki so enote odprte na podlagi števila vpisanih otrok. Program poteka v enoti, ki jo določi ravnateljica.