Vpis in uvajanje

Vpis in uvajanje

VPIS V VRTEC ZAGORJE OB SAVI

Vpis v Vrtec Zagorje ob Savi za vrtčevsko leto 2022/23 je potekal od 7. 3. do 18. 3. 2022. 

Vlogo oddate starši oziroma zakoniti zastopniki za otroka:

- ki otroka prvič vpisujete v vrtec;
- ki ste vlogo za preteklo vrtčevsko leto oddali po roku uradnega vpisa v vrtec, na podlagi česar je bil vaš otrok umeščen na evidenčni seznam (od 20. 3. 2021 dalje) in mu med tekočim vrtčevskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto.

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. 

Vrtec lahko v programe predšolske vzgoje sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski in kadrovski normativi ter normativi za oblikovanje oddelkov. 

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši oziroma skrbniki otrok (v nadaljevanju: starši) ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 

Skladno z odločbo pristojnega organa, na podlagi individualnega načrta pomoči družini ali zapisnika multidisciplinarnega tima ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti družine. 

Če o sprejemu otrok v vrtec odloča komisija, so starši dolžni otroka v vrtec vključiti 1. septembra tekočega leta oziroma ko se med šolskim letom oblikuje oddelek, v katerega je otrok sprejet, ali naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj (11 mesecev) za vključitev v vrtec, oziroma naslednji dan po preteku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija). V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka. Komisija odloča o sprejemu otrok najmanj enkrat letno in obravnava vse vloge, ki so bile oddane med trajanjem javnega razpisa za sprejem novincev v vrtec. 

Za nerojenega otroka vloge za vpis v vrtec ni mogoče oddati, saj v skladu z 42. členom Zakona o splošnem upravnem postopku stranka pridobi pravno subjektiviteto in s tem sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti z rojstvom. Komisija za sprejem otrok v vrtec obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznem kriteriju in določi prednostni vrstni red, kar pa brez enotne matične številke občanov ni mogoče.

Dodatne informacije v povezavi z vpisom otrok v vrtec dobite na telefonski številki 041 652 072 ali preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..UVAJANJE OTROKA V VRTEC


Vpis v vrtec in samo uvajanje v skupino je velika prelomnica v življenju otroka in njegovih staršev. Še posebej, če se otrok prvič vključuje v skupinsko obliko varstva. Starši doma otroku sproščeno pripovedujte o vrtcu, igračah v vrtcu, vrstnikih, ki jih bo spoznal, strokovnih delavcih, preberite zgodbico na to tematiko, se sprehodite do enote vrtca, ki jo bo obiskoval in se veselite vsakega trenutka, ki ga boste z njim preživeli skupaj v vrtcu. Otrok se bodo ob takšnem ravnanju počutili varno in bo zaupljiv. Pred vstopom v vrtec ni priporočljivo spreminjati navad otroka, smiselno pa je, da se poskušate približati časovnim okvirjem hranjenja in počitka v vrtcu, torej naši dnevni rutini. Tudi, če so otroci še zelo majhni, bo nanje zelo dobro vplival že vas pomirjujoči ton ob pogovoru. Otroka že doma postopoma navajamo na raznoliko hrano in samostojnost pri hranjenju. Za uvajanje v vrtec je pomembno, da si vzamete dovolj časa (priložen zapis Informacije pred vstopom vašega otroka v Vrtec Zagorje ob Savi).