Sodelovanje z vrtcem

Temeljne naloge vrtca so:

  • pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke
  • izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok
  • ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Več

Oblike sodelovanja

Vzgojno-izobraževalna ustanova bi morala postopoma rasti iz
...