Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti - ponovitev JN za 3.Sklop (Perutnina in perutninski izdelki) ter za 16.Sklop (Ostalo prehrambeno blago)

Predmet javnega naročila: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti – PONOVITEV JN za 3. Sklop (Perutnina in perutninski izdelki) ter za 16. Sklop (Ostalo prehrambeno blago). 

Vrsta postopka: postopek za oddajo javnega naročila male vrednosti z objavo na Portalu javnih naročil.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno s sledečim terminskim načrtom:

Rok za postavitev vprašanj                                                       do 3.8.2021 do 12.00 ure

Rok za predložitev ponudb                                                       do 10.8.2021 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb                                                                       10.8.2021 ob 11.00 uriRazpisne datoteke:

  1. Povabilo in Navodilo za izdelavo ponudbe
  2. Priloga 1 – KAKOVOSTNE ZAHTEVE NAROČNIKA
  3. PRIROČNIK Z MERILI KAKOVOSTI – ZADNJA VERIJA V OBJAVI
  4. Ponudbena dokumentacija – obrazci
  5. PREDRAČUNI
  6. ESPD