Kategorija: Gozdni vrtec

Tudi pozimi raziskujemo gozd


Tudi  hladnih zimskih dneh nam gozd nudi zavetje. Gaber je ostal v toplem zavetju nahrbtnika, nam pa je poslal nalogo, da ugotovimo, kaj je to lubje? Lubje smo najprej občutili, ugotovili ali je hrapav ali gladek. Drevesom smo se nato zahvalili s skupinskim plesem okoli njega. Zelo smo se zabavali!
Otrokom je prišlo na misel, da mogoče pa je lubje obleka drevesa in ga zaradi tega v mrzlih dneh ne zebe. 
Kategorija: Gozdni vrtec

Jesenski obiski gozdnega Gabra z nahrbtnikom


V jesenskem času je Gaber pripravil dva nahrbtnika z nalogami. V prvem nahrbtniku smo raziskovali barve gozda, barve jeseni. Razvrščali smo jesenske liste na didaktične predloge. Iz nabranih jesenskih listov pa smo izdelali tudi vitraže. V drugem nahrbtniku pa nas je presenetil z zgodbico o gozdni vejici. 
Tu v temnem gozdu,
vejica ležim,
skrita med odpadlim listjem
dolgo že trohnim.
Zdaj si me pa našel,
poberi me s tal,
daj, igraj se z mano,
kot nihče se še ni igral.
Ko boš odšel iz gozda,
tukaj pusti me,
tu je moje mesto,
kjer narava spremlja me.
                      
                                                    Jasmina Hudrap 
Raziskovali smo, kaj vse lahko s palico delamo. Palica je lahko otroku meč, čarobna palica, metla, ki vse pomete, z njo lahko zgradimo gozdno hišo …
Vse skupine gozd obiskujemo večkrat tedensko, tudi brez nahrbtnika, kjer prosto raziskujemo gozd in se igramo z naravnim materialom. Preden pa se odpravimo iz gozda nazaj v vrtec, pa prisluhnemo tudi gozdu kaj nam govori. Gozd zaznavamo z vsemi svojimi čutili.
Kategorija: Gozdni vrtec

IZVAJANJE GOZDNE PEDAGOGIKE VRTEC ZAGORJE OB SAVI


V namen izvajanja projekta Gozdni vrtec smo pripravili potujoči nahrbtnik za spodbujanje učenja v gozdu. S pomočjo nahrbtnika se bomo povezali med Enotami Vrtca Zagorje ob Savi. Nahrbtnik bo namreč potoval iz skupine v skupino. V njem bodo zapisane dejavnosti, ki jih bomo strokovni delavci izvajali skupaj z otroki. Naloge bodo za otroke tako vedno presenečenje. Pri načrtovanju bomo izhajali iz kurikuluma in pripravili dejavnosti, pri katerih se bodo prepletala različna področja. Pri vseh dejavnostih bomo spodbujali tudi čutno zaznavo otrok.
 
Za motivacijo, smo poleg nahrbtnika, izdelali tudi ročno lutko Gabra - gozdnega škrata, ki bo otrokom vsakokrat prinesel nahrbtnik ter jih spodbudil k raziskovanju gozda. Projekt bomo začeli izvajati s 1. oktobrom 2021, potekal pa bo vse do konca vrtčevskega leta.
Za  vključitev v projekt Gozdni vrtec smo se odločili, ker v njem vidimo priložnost, da naši otroci čim več časa preživijo aktivno v gozdu in spoznavajo gozd kot prostor, ki ponuja zelo veliko priložnosti za igro, raziskovanje, gibanje. Hkrati pa z gibanjem v naravi pri otrocih krepimo imunski sistem, motorične spretnosti, koncentracijo ter razvijanje njihove domišljije in kreativnosti. Ob vsem tem pa pridobivajo tudi na samozavesti, samozaupanju, socialnih odnosih ter odnosih do drugih živih bitij in narave.