Obvestila

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

06. december 2022 335

Tretji petek v novembru izvajamo projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Povežemo se z lokalnimi pridelovalci živil in s čebelarji. Otroke ozaveščamo o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo hrane; predvsem želimo najmlajšim privzgojiti odnos do domače hrane.