Delovna srečanja – SANKANJE NA KLANCU
Kategorija: Slovenija

Delovna srečanja – SANKANJE NA KLANCU


10. SREČANJE, 4. 2. 2020

Otrokom smo preko diaprojekcije predstavili LTT srečanje v Koprivnici na Hrvaškem. Spoznali so izdelavo verižnega člena z naslovom Sankanje na klancu. Po predstavitvi smo si ogledali material, ki ga potrebujemo za izdelavo naše naloge. Skupaj smo ugotovili, da za ogrodje potrebujemo les, za notranjost člena, kjer poteka kroglica, pa papir. Da bo vizualna podoba člena bolj zanimiva, smo se dogovorili, da bodo otroci na papir narisali njihove najljubše stvari.
11. SREČANJE, 10. 2. 2020

Pripravili smo material in orodje za izdelavo ogrodja. V igralnici smo na mize pripravili barvne papirje za izdelovanje posameznih elementov našega novega člena. Otroci so s pomočjo odraslih z ravnili na papirje začrtali določene mere, nato pa pričeli s striženjem. Skupaj smo izstrižene elemente zgubali in jih zlepili.
V naši delavnici smo izdelovali ogrodje iz lesa. Naredili smo natančne izmere, les odžagali, pobrusili in ga z vijaki pritrdili na podlago. 

12. SREČANJE, 17. 2. 2020

Otrokom smo pobližje predstavili pripomoček šestilo, ki ga uporabljamo za risanje krogov. Sprva smo njegovo delovanje prikazali odrasli, nato pa so otroci z njim rokovali sami. Pri držanju so potrebovali pomoč, saj se jim je šestilo spodmikalo od podlage. Nad rezultatom so bili zelo navdušeni. Narisane kroge so izstrigli s škarjami. Skupaj smo jih oblikovali v lijake, po katerih smo spuščali kroglice.
Z ravnili smo na papirjih odmerjali potrebne razdalje ter med posameznimi točkami vlekli črte. Na označenih delih smo papirje prepogibali ter tako izdelali papirnate steze, ki jih bomo uporabili za izdelavo člena. 
13. SREČANJE, 24. 2. 2020

Izdelovali smo posamezne elemente iz papirja (ceste, zavoje, lijake, piramido, stolp). V igralnici smo na mize pripravili barvne papirje – šeleshamerje. Sprva so otroci nanje s suhimi barvicami narisali njihove najljubše stvari. Nato smo začrtali določene mere. Otroci so po črtah izstrigli posamezne elemente, ki smo jih skupaj zgubali in zlepil.  
 
14. SREČANJE, 2. 3. 2020

Pripravili smo delavnico, kjer smo posamezne elemente iz papirja in kartona med seboj povezali na različne načine in nato po njih spuščali kovinske kroglice. V igralnici smo na mize pripravili barvne papirje in kartone različnih debelin. Otroci so nanje s suhimi in z voščenimi barvicami risali njihove najljubše stvari. Tokrat so že samostojno z ravnili na papirje začrtali določene mere in elemente izstrigli. Skupaj smo sestavljali lijake in ceste ter po njih spuščali  kovinske kroglice. 
15. SREČANJE, 9. 3. 2020

Da so se otroci lažje porazdelili v skupine, smo pripravili dva kotička. V prvem kotičku smo skupaj izdelovali krajše člene iz posameznih elementov, ki smo jih predhodno naredili iz papirja in tulcev. Preproste člene smo postavili na mizo ali na tla, da so otroci lahko sami po njih spuščali kroglice, jih raziskovali, spreminjali in dopolnjevali. V drugem kotičku smo imeli postavljeno osnovno ogrodje. Skupaj smo pričeli s postavitvijo dela člena iz predhodno narejenih elementov iz papirja. Otrokom se je najbolj zdelo zabavno spuščanje kroglic po stožcu in po lupingu. Raziskovali smo hitrost in potek različno velikih kroglic ter kroglic iz različnih materialov. 
16. SREČANJE, 2. 7. 2020

Zaradi zaostrenih ukrepov ob preprečevanju širjenja bolezni covid-19 od sredine meseca marca dejavnosti v skupini niso bile izvedljive. Člen so dokončali naši prostovoljci. V mesecu juliju smo si ga z otroki skupaj ogledali in preverili njegovo delovanje. Nad členom smo bili vsi zelo navdušeni, saj je kroglica lepo potovala po posameznih delih člena.VERIŽNI EKSPERIMENT IZ ODPADNEGA MATERIALA
Kategorija: Slovenija

VERIŽNI EKSPERIMENT IZ ODPADNEGA MATERIALA

Preživljanje dnevov doma je pravi čas tudi za ustvarjanje verižnega eksperimenta. Nika in Vesna sva zavihali rokave, pobrskali po svojih omarah in našli veliko primernega odpadnega materiala, iz katerega sva naredili preprost verižni člen na steni.

Vabiva vas, da se tudi vi preizkusite v raziskovanju potovanja kroglic in se ob tem zabavate.

Material, ki sva ga uporabili:

  • različni papirnati tulci, karton različnih debelin, papirnate škatlice npr. od krem, škatla od praška, plastenke, embalaža od jogurtov.

Pripomočki:

  • škarje, olfa nož, lepilni trak, vroče lepilo, 4 metalne kroglice, lesene domine.

slika 1

Za kroglice lahko uporabite različne frnikole, lesene kroglice ali kroglice iz stiropora.

Odločili sva se, da bova začeli člen iz dveh različnih poti, ki se potem združita in ponovno ločita na dve strani. Razdelilec sva naredili v škatli za prašek. Ker gredo kroglice rade po svoje, sva jih usmerile s papirnato pregrado in dodatno kroglico, skrito v škatli. Dodatno kroglico sva dodali tudi na koncu lesenih domin, ki jo ob podiranju sprožijo ter tako nadaljujejo delovanje člena.


slika 1


Videoposnetek

Pri ustvarjanju vašega verižnega člena vam želiva veliko zabave.

Lepo se imejte in bodite ustvarjalni.

Nika in Vesna

Zagon verižnih členov
Kategorija: Slovenija

Zagon verižnih členov

V četrtek, 30. 5. 2019, je v Vrtcu Zagorje ob Savi, v enoti Maja potekala prireditev Šport in Špas – dan druženja in gibanja vseh generacij. Na njej so bili predstavljeni in sproženi verižni členi, ki so nastali v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ – Verižni eksperiment v vrtcu. 
Ker je eden izmed namenov projekta povezati znanje odraslih in otrok v predšolskem obdobju za krepitev medgeneracijskega sodelovanja, so pri izdelovanju členov sodelovali predšolski otroci stari 5–6 let (skupina vzgojitelja Damjana Baš), strokovni delavki Vrtca Zagorje ob Savi (Nika Per, Vesna Sušnik), strokovne delavke Zasavske ljudske univerze (Marija Pikl, Mateja Pistotnik, Anja Lenart) ter prostovoljci (Mojca Kropivc, Mojca Vetršek, Alenka Knez, Drago Lavrič). V prvem letu projekta so skupaj izdelali dva člena. Prvi člen so poimenovali Olimpijske igre 2020, v katerega so vključili različne športne discipline, drugi člen pa se imenuje Vesele frnikole, saj frnikole veselo poskakujejo skozi člen. 
Tekom izdelovanja verižnega eksperimenta je prišlo do izmenjave idej, praks in metod. Otroci so se ob tem seznanili in rokovali z različnimi tehničnimi orodji (npr. z žago, s kladivom, s kleščami, s pilo, z izvijačem …), razvijali različne ročne spretnosti (npr. žaganje, vijačenje, zabijanje žebljev …), razvijali ključne tehnološke znanstvene kompetence in zanimanje za področje naravoslovja ter tehnični poklic. Po besedah aktivnih udeležencev so njihova srečanja potekala v zelo sproščenem, vedoželjnem in ustvarjalnem vzdušju. Prav tako vzdušje pa se je čutilo tudi na zaključni prireditvi, kjer so si številni obiskovalci z navdušenjem ogledali njihovo delo in se sami imeli možnost preizkusiti v ročnih spretnostih.   


Delovna srečanja – VERIŽNI EKSPERIMENT NA STENI IN NA TLEH
Kategorija: Slovenija

Delovna srečanja – VERIŽNI EKSPERIMENT NA STENI IN NA TLEH

1. SREČANJE, 14. 10. 2019

V mesecu oktobru smo pričeli z drugim letom izvajanja projekta Verižni eksperiment v vrtcu. Ekipa strokovnih delavce in prostovoljcev ostaja v isti sestavi, spremenila pa se je skupina predšolskih otrok pri vzgojitelju Damjanu Bašu, saj so otroci iz lanske skupine v večini odšli v šolo. Ker se še nismo poznali, smo srečanje pričeli s spoznavno socialno igro Zeleni krokodil.
Otroci si ob besedi verižni eksperiment težko razlagajo, da mora reakcija potekati neprekinjeno, da je cilj uspešno dosežen. Za lažjo predstavitev smo se igrali dve igri. Pri prvi igri Električni impulz smo si v krogu podali roke. Eden od izvajalcev je z levo dlanjo stisnil desno dlan soseda in mu tako predal impulz. Sosed je nato preko svoje leve roke predal stisk drugemu sosedu. Da je bila igra uspešno zaključena, je impulz moral med akterji nemoteno potovati do izvajalca, ki je prvi sprožil impulz.
Pri igri z obročem smo se ponovno vsi v krogu držali za roke in si med seboj po vrsti podajali obroč, brez da bi se pri tem spustili. 
Za zaključek smo izvajalci v igralnico prinesli člen verižnega eksperimenta. Nad eksperimentom so bili tako navdušeni, da so si želeli večkratne ponovitve. Verižni eksperiment smo jim pustili, da se bodo lahko z njim igrali in ga raziskovali.
2. SREČANJE, 5. 11. 2019

Otrokom smo predstavili orodje, material in pripomočke, ki jih bomo potrebovali pri izdelavi verižnega člena. V nadaljevanju smo pripravili štiri kotičke. V prvem kotičku smo se zabavali ob igri Plastenka in lončki, v drugem kotičku smo se učili uporabljati kladivo in ob tem zabijali žeblje. Zabite žeblje smo na to pulili s kleščami. V tretjem kotičku smo spoznali uporabo ročne žage. Žagali smo različne kose lesa. V četrtem kotičku smo spoznavali delovanje verižnega člena s sestavljanjem različnih lesenih elementov in spuščanjem lesenih kroglic.
3. SREČANJE, 11. 11. 2019

Skupaj z otroki smo pripravili kotiček za žaganje domin, kotiček za izdelavo eksperimenta na steni in kotiček, kjer se je izdelovala spirala iz krožnikov. Otroci so med kotički lahko prosto prehajali in se v njih menjali. Sprva so dogajanje bolj opazovali, nato pa so se vključili v žaganje domin, kjer so spoznavali, kako držimo žago, da lažje žagamo. Domine so z brusnim papirjem zbrusili, da so samostojno stale. V kotičku s spiralo so pomagali pri izdelavi le te, v kotičku kjer se je izdeloval verižni eksperiment na steni, pa so se preizkusili v vrtanju z vrtalnikom.
4. SREČANJE, 18. 11. 2019


Skupaj z otroki smo žagali in brusili domine. Z različnimi merili smo merili različne razdalje. Raziskovali smo, kako bi najlažje pritrdili papirnate krožnike v obliki spirale na večji papirnati tulec. Ob tem smo merili razdalje med posameznimi točkami spirale.
Pri izdelovanju dela člena na steni smo vijačili posamezne dele in se pogovarjali o nadaljevanju izdelave dela člena.
5. SREČANJE, 25. 11. 2019

Pripravili smo kotičke za žaganje in barvanje domin, kotiček za izdelavo eksperimenta na steni in kotiček za izdelovanje spirale iz krožnikov.  
Ker je potrebno veliko število domin, smo se lotili žaganja, druga skupina pa je pripravila vse potrebno za barvanje ter pričela z barvanjem domin. Kmalu smo ugotovili, da barva ni prava, tako da smo imeli precej težav z čiščenjem madežev.
V tretji skupini so pripravljeni tulec porisali ter nanj prilepili vrvico v obliki spirale, ki je označevala, kje bodo postavljeni papirnati krožniki, po katerih se bo kotalila kroglica. Skupaj smo načrtovali nadaljnjo izdelavo člena na steni.
6. SREČANJE, 9. 12. 2019

Pripravili smo prostor za barvanje domin. Domine smo pobarvali z barvami za les. Nadaljevali smo z izdelavo dela stenskega člena. Otrokom se je zdelo zelo zanimivo, da smo v člen vključili manjše vozilo, ki sproži štiri frnikole. Izmerili smo dolžino lesene opore za spiralo, jo odžagali in pritrdili v lesen podstavek.
7. SREČANJE, 17. 12. 2019

Iz pobarvanih domin smo odstranili papir, ki se je pritrdil med sušenjem. Vsako domino smo preverili, če stoji v pravilni legi. Po potrebi smo jih pobrusili. Sledila je igra z dominami. Z otroki smo postavljali domine v različne konstrukcije in linije. Pri tem so otroci ugotovili, da morajo biti zelo pazljivi, saj če se ena domina podre, se lahko podrejo vse že postavljene domine. Ob tem smo se zelo zabavali.  
Pri izdelovanju stenskega dela člena smo izdelali in namestili vrtečo vetrnico ter povezovalne poti za frnikole. Izdelali smo tudi malo maketo vrtca, ki bo služila kot okrasek na vrhu spirale. 
8. SREČANJE, 6. 1. 2020

Verižni člen, ki poteka na steni in na tleh, je v veliki meri dokončan, zato smo veliko časa namenili rokovanju z različnim orodjem, postavljanju domin in zaključnim delom člena na steni.
Pripravili smo kotiček, kjer so otroci prosto žagali, zabijali žeblje, odstranjevali žeblje s kleščami in rokovali z ostalim orodjem. V naslednjem kotičku smo postavljali in podirali domine ter v postavitev vključevali različne predmete: PVC lončke, tulce …
Na mizi so otroci izdelovali podrobnosti na hišici, ki je prav tako sestavni del člena. Pri izdelovanju elementa na steni pa so se zaključevali posamezni elementi.
9. SREČANJE, 13. 1. 2020

Sprva smo preverili delovanje dveh medsebojno povezanih delov člena. Ob stenski del člena smo postavili spiralni del člena ter ju medsebojno povezali z narejeno povezavo iz vrvice in lesene deščice. Spustili smo frnikolo in opazovali potovanje kroglic po členu.
V nadaljevanju smo imeli kotiček s postavljanjem in podiranjem domin. Otroci so vadili spretnost in potrpežljivost. Ko nam je po nekaj poskusih uspelo postaviti vse domine, smo prvo podrli in tako sprožili verižno reakcijo podiranja domin. V likovnem kotičku smo se lotili izdelave dekoracije za stenski del člena. Otroci so s suhimi barvicami risali otroke, ki se igrajo z različnimi sredstvi.
Na pobudo otrok smo se igrali tudi igro s PVC lončki in plastenko od detergenta za prerilo. Iz lončkov smo postavljali različne stolpe, nato pa jih s pritiskom na plastenko in iztrelitvijo zamaška podirali.
Naš člen v Cankarjevem domu Ljubljana
Kategorija: Slovenija

Naš člen v Cankarjevem domu Ljubljana


V nedeljo, 19. 5. 2019, smo se predstavniki Vrtca Zagorje ob Savi in Zasavske ljudske univerze udeležili prireditve 15. Verižni eksperiment, ki je potekala v okviru prireditve ob 70. letnici DMFA Slovenije v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. V nabito polni dvorani smo predstavili verižni člen Olimpijske igre 2020, ki smo ga izdelali skupaj z otroci skupine vzgojitelja Damjana Baša. Ja, tudi mi smo bili na velikem platnu.


Delovna srečanja - VESELE FRNIKOLE
Kategorija: Slovenija

Delovna srečanja - VESELE FRNIKOLE13. SREČANJENaše srečanje v Italiji je bilo delavno, zanimivo in poučno. Otrokom smo pripravili predstavitev s fotografijami dogajanja in izdelovanjem člena. Ogledali smo si fotografije potovanja, mesta, prostore šole, vrtca,  otrok, gradu ki smo ga obiskali, vesoljskega centra … Bolj podrobno smo se pogovorili ob fotografijah izdelave naslednjega verižnega eksperimenta, z imenom »Vesele frnikole«. Dogovorili smo se, da bomo najprej narisali načrt spodnjega dela eksperimenta – Marjance. Pri risanju so sodelovali vsi otroci, ki so bili ob pogovoru s prostovoljci zelo ustvarjalni. Ideje so bile zanimive in pestre. Risali so torte, sadje, vlak, hunt (rudniški voziček za prevoz premoga), hribe …

14. SREČANJE


Na podlagi idejnih risb in predlogov so otroci na spodnji leseni del člena narisali svojo vizijo na temo Vesele frnikole. V večini so deklice risale podobo vrtca kot srečne hiše, kjer se otroci brezskrbno igrajo, dečki in dve deklici pa so upodobili rudarje, rudniški rov in rudarske simbole. Na pobudo ene izmed deklic smo se odločili, da nastale risbe pobarvamo s suhimi barvicami in ne z barvami za les. Sledila je priprava materiala in orodja za izdelovanje lesenih nog, ki jih bomo pritrdili na spodnji del člena. Sprva smo odmerili dolžine nog, nato pa jih odžagali. Pri otrocih se je izrazil velik napredek pri rokovanju in delu z žago. Posamezniki so čisto sami odžagali celoten kos lesa, ki smo ga potrebovali za oblikovanje noge. Svojega rezultata so se zelo razveselili.


15. SREČANJE


Na srečanju smo nadaljevali z izdelovanjem spodnjega dela člena – Marjanco. Izdelali smo dva spodnja dela člena, kasneje pa se bomo odločili katerega bomo uporabili. Skupaj z otroki smo pritrdili stranske letve, nato pa so otroci poljubno pritrjevali žeblje, med katerimi bodo potovale steklene kroglice. Pri tem so zelo uživali, zato smo jim priskrbeli še dodatne podlage za pritrjevanje žebljev.

16. SREČANJE


Nadaljevali smo z izdelavo zgornjega dela verižnega člena Vesele frnikole. Za lažje nadaljevanje, smo si sprva ogledali dosedanje delo. Ob spustu kroglice smo ugotovili, da se na enem mestu frnikola občasno zagozdi, zato smo sprva popravili ta del člena. Sledilo je izdelovanje nadaljnjih poti. 
Otroci so pomagali pri raziskovanju, načrtovanju, žaganju, postavitvi in preizkušanju izdelanega s spuščanjem kroglic. 
Posamezniki so se priključili kotičku, kjer smo merili slamice in jih rezali s škarjami na določeno dolžino. Narezane slamice smo namestili na žeblje spodnjega dela člena. 
Po lastnih zamislih so otroci izdelovali verižne člene iz odpadnega materiala. Pri tem so uporabljali različne tulce, steklenice in steklene frnikole.


17. SREČANJE

Približuje se nam glavni dogodek, kjer bomo predstavili naše člene, zato smo takoj poprijeli za orodje. Alenka in skupinica otrok so izrisali načrt za vetrnice, prinesli so različne materiale in pričeli z izdelavo le teh.
V naši delavnici je skupina otrok pomagala pri načrtovanju in izdelavi zgornjega, dela člena. Veliko smo se dogovarjali in načrtovali, otroci so bili polni idej, ki smo jih tudi realizirali. Zarisali smo, kam bomo namestili vetrnico in kje bomo žogicam dali izbiro, da bodo lahko potovale v levo ali desno smer. Izdelovali smo ograjice na obstoječih elementih in dodajali nove elemente. 

18. SREČANJE

Tokratno srečanje je naše zadnje zato smo kar hitro poprijeli za delo. Namestili smo vetrnice, ki smo jih izdelali skupaj z otroki, dodali smo še nekaj elementov in popravili zatič, ki je sprožil kroglice. Skupina otrok je rokovala z različnim orodjem v tretjem kotičku. Žagali so, vrtali in zabijali žeblje v podlage. Tretja skupina otrok in prostovoljcev, se je lotila pospravljanja omare z materialom in orodjem. Skupaj so pregledali kaj nam je ostalo, kaj je potrebno dokupiti in česa ne potrebujemo več.
Po novem členu smo spustili kroglice in ugotovili, da je za nemoteno delovanje, potrebno odstraniti nekaj žebljev. Otroci so prehajali med kotički in sodelovali pri različnih dejavnostih. Čas našega druženja se je hitro iztekel.


19. SREČANJE

Člen Olimpijske igre 2020 in člen Vesele frnikole smo povezali skupaj v verižni eksperiment. S spuščanjem frnikol smo preizkušali njuno delovanje. Po potrebi smo kakšen element popravili, dopolnili. Njuno delovanje smo preizkušali toliko časa, dokler verižni eksperiment ni deloval nemoteno od začetka do konca.
Srečanja v Enoti Maja v mesecu marcu 2019
Kategorija: Slovenija

Srečanja v Enoti Maja v mesecu marcu 2019

 

9. SREČANJE

Pripravili smo mize in nadaljevali z izdelavo člena. Otroci so merili, preizkušali različne materiale za izdelavo člena, preizkusili so se v žaganju, zapisovali so mere in sodelovali pri izrisu načrtov. Skupaj odlično napredujemo in z večkratnim spuščanjem kroglice, potrjujemo, da naš člen deluje.

 

10. SREČANJE

S spuščanjem frnikol smo preverili, če naš člen še vedno deluje kot smo načrtovali. Sledil je pogovor o izdelovanju dodatkov, ki so bolje ponazorili temo Olimpijske igre. Iz stirodurnih plošč smo izdelali tribune za gledalce, katere smo izdelali iz manjših stiropornih kroglic. 

V enem izmed kotičkov so otroci z ga. Alenko raziskovati skrivnostni kovček, ki je vseboval različne pripomočke za merjenje. 

 

11. SREČANJE

Naš člen že dobiva končno podobo. Tokratno srečanje je bilo namenjeno predvsem barvanju posameznih elementov člena. V barvanju so uživali tko otroci, kot tudi starejši udeleženci naših srečanj. Uredili smo zaboje z orodjem in različnimi pripomočki, ter pospravili omare, kjer imamo shranjene materiale, ki jih pri izdelavi verižnega eksperimenta potrebujemo.

 

12. SREČANJE

Prvi člen je bil izdelan, zato ga je bilo potrebno le še večkrat preizkusiti in po potrebi odpraviti morebitne prepreke za njegovo nemoteno delovanje. Z otroki smo spuščali frnikole in skupaj ugotavljali, zakaj je prišlo do zapletov. Ob večkratnih ponovitvah so se otroci urili v postavitvi posameznih delov člena in frnikol. Na koncu smo z lepilom pritrdili tribuno z gledalci in izdelali zastavice iz odpadnega materiala ter jih pritrdili na ogrodje člena.

Veseli smo bili, da smo prvi člen izdelali v načrtovanem času.  

 

Srečanja v Enoti Maja od 7. 1. do 25. 2. 2019
Kategorija: Slovenija

Srečanja v Enoti Maja od 7. 1. do 25. 2. 2019

 
1. SREČANJE
 
7. 1. 2019
 
Srečanje smo pričeli z izvajanjem socialne igre Zeleni krokodil in tako spoznali imena vseh prisotnih ter med seboj navezali prvi stik. Za lažje razmišljanje smo se razgibali s pomočjo gibalne igre Dan in noč. Ob izvajanju rajalne igre Ringa raja smo razmišljali in iskali nove zanimive rešitve izvajanja le-te. Ob tem smo se zelo zabavali in bili ustvarjalni. S pomočjo motivacijske igre Plastenka in lončki smo odrasli poskušali navdušiti otroke za sodelovanje v projektu. Za zaključek smo si ogledali primer verižnega eksperimenta.
 
 
 
2. SREČANJE
 
14. 1. 2019
 
Na drugem srečanju smo otrokom predstavili orodje in materiale, s katerim bomo izdelovali Verižni eksperiment. Pogovorili smo se o varnem in pravilnem načinu uporabe orodja. Pričeli smo z uporabo orodja, lesa in žebljev. Izdelovali smo verižni člen sestavljen iz tulcev različnih barv in dimenzij. Sestavljali smo lesene domine – s katerimi smo sprožili verižno reakcijo.
 
 
 
3. SREČANJE
 
21. 1. 2019
 
Tokrat smo na našem srečanju merili in zapisovali meritve Verižnega eksperimenta.
Izmerili smo dele lesa,  jih nažagali ter pripravili za izdelavo osnovnih elementov prvega člena. Osnovni člen smo nato sestavili, privijačili in pobarvali. V igralnici so otroci sestavljali  lesene domine – verižna reakcija.
 
 
 
4. SREČANJE
 
28. 1. 2019
 
S pomočjo slikovnega gradiva smo se seznanili s športnimi disciplinami, ki potekajo na zimskih in poletnih Olimpijskih igrah. Sledil je pogovor in risanje načrta za podobo našega verižnega člena. Nadaljevali smo tudi z barvanjem člena.
 
 
 
5. SREČANJE
 
Datum: 4. 2.  2019
 
Na srečanju smo merili, zapisovali in risali načrte Verižnega eksperimenta. Nažagali in pripravili smo les in ostale materiale za izdelovanje posameznih elementov prvega člena. Otroci so nam pomagali pri sestavi in izdelovanju prvega člena in manipulirali z različnimi materiali.
 
 
 
6. SREČANJE
 
11. 2. 2019
 
Nadaljevali smo z izdelovanjem prvega verižnega člena. V enem izmed kotičkov so otroci lahko raziskovali skrivnostni kovček . V njem so odkrivali različne pripomočke za mirjenje in s pomočjo njih merili različne predmete. Izdelovali smo tudi verižne člene iz odpadnega materiala.
 
 
 
7. SREČANJE
 
Datum: 18. 2. 2019
 
Pripravili smo prostor, pripomočke, orodje in materiale, ter se lotili merjenja in žaganja lesa, ter ostalih materialov, za izdelavo elementov prvega člena. Skupaj hitro napredujemo, kar je razvidno tudi iz fotografij. 
 
 
 
8. SREČANJE
 
25. 2. 2019
 
Nadaljevali smo z izdelovanjem prvega verižnega člena. Skupaj smo raziskovali, načrtovali, žagali, postavljali in preizkušali izdelano s spuščanjem kroglic. Naredili smo skakalnico in koš za košarko.
 
Po lastnih zamislih so otroci izdelovali tudi verižne člene iz odpadnega materiala. 
 
 
 
Zaključek delovnih srečanj v enoti Maja
Kategorija: Slovenija

Zaključek delovnih srečanj v enoti Maja

Še zadnjič smo se srečali otroci skupine vzgojitelja Damjana Baša, kjer so se naša delovna srečanja izvajala, mentorji in prostovoljci Vrtca Zagorje ob Savi, ter mentorji in prostovoljci ZLU. Otrokom smo podelili majice in priznanja, ki so jih prejeli ob sodelovanju na prireditvi 15. Verižni eksperiment, ki je potekala v okviru prireditve ob 70. letnici DMFA Slovenije v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Izrazili smo upanje, da bodo še kdaj poprijeli za orodje, mogoče si z njim celo krajšali počitniške dni, pred prvim vstopom v šolske klopi. 
Ohladili in posladkali smo se s sladoledom in čokoladnimi jajčki, si zaželeli lepe in dolge počitnice, ter si obljubili, da se še kdaj srečamo.
Izvedba 1. delovnega srečanja z naslovom Olimpijske igre 2020
Kategorija: Slovenija

Izvedba 1. delovnega srečanja z naslovom Olimpijske igre 2020

V tednu od 3. do 7. decembra je potekalo prvo delovno srečanje vseh udeležencev v projektu. Udeležili smo se ga predstavniki iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Poljske. Namen srečanja je bil učenje izdelave prvega člena verižnega eksperimenta na temo Olimpijske igre 2020. Srečanje in izdelava člena je potekala v Delavskem domu Trbovlje. Predstavniki smo bili razdeljeni v šest skupin. V vsaki skupini so bili prisotni predstavniki iz različnih držav.

 
Ponedeljek
 
Na začetku nas je pozdravila direktorica Zasavske ljudske univerze ga. Polona Trebušak. V nadaljevanju nam je zaželela dobrodošlico in uspešno izvedbo projekta ga. Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje. Predstavitev šolskega sistema v Sloveniji, je izvedla direktorica Ljudske univerze Jesenice mag. Maja Radinovič Hajdič. Uvodno razlago, risbe, načrt in navodila za izdelavo prvega člena eksperimenta pa sta nam podala Katarina Bertoncelj in Stane Arh, predstavnika Ljudske univerze Jesenice. Sledilo je praktično delo – izdelovanje osnovnih elementov prvega člena.+
 

 
 
Torek 
 
V dopoldanskem času smo obiskali Vrtec Zagorje ob Savi, Enoto Smrkci. S pesmijo so nam dobrodošlico izrekli otroški pevski zbor Vrtca Zagorje ob Savi Sonček in vokalno inštrumentalna skupina Vrtca Zagorje ob Savi Sanje. Ravnateljica ga. Darja Rakovič je predstavila delovanje vrtca, posamezne enote in zaposlene v njih. Opisala nam je razvojne značilnosti predšolskega otroka in dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja v vrtcu. V imenu Občine Zagorje ob Savi nas je pozdravila ga. Nataš Jerman Rajh. Sledil je ogled prostorov in poteka pedagoškega dela v Enoti Smrkci, nato pa so nas pogostili z okusnim kosilom. V popoldanskem času so na Zasavski ljudski univerzi pripravili izobraževanje z naslovom Medgeneracijska solidarnost, ki ga je izvedla ga. Gabi Ogulin Počrvina. Ogledali smo si tudi njihove prostore. Dan pa zaključili z obiskom Miklavževega sejma v Trbovljah.
 

 
 
Sreda
  
Del udeležencev je odšlo na ogled virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl. Po ogledu smo nadaljevali z izdelovanjem verižnega eksperimenta. Vsaka skupina je poskušala ustvariti posamezne člene eksperimenta ter vanje vnesti svoje ideje, znanja in jih povezati v neko delujočo celoto. Za zaključek dneva je sledil ogled podjetja Katapult in SOS šole, ki jo vodi ga. Alenka Knez, prostovoljka Zasavske ljudske univerze.
 

 
 
Četrtek
 
Zasavska ljudska univerza je predstavila svoje delovanje, dobro prakso na terenu in dejavnosti v okviru medgeneracijskega sodelovanja. Nadaljevali smo z izdelovanjem verižnega eksperimenta. Ob koncu dneva pa je na ogled virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl  odšla še druga skupina udeležencev projekta.
 

Petek
 
Zadnji dan srečanja je bil namenjen, da smo skupaj preizkusili vse izdelane člene, če delujejo tudi kot ena celota. Da pa smo to lahko videli, smo morali vse člene povezali po predhodno določenem pravilu. Sledil je spust kroglice in napeto pričakovanje, kaj se bo zgodilo. Vse skupine smo bile pri svojem delu zelo uspešne, saj je verižni eksperiment nemoteno potekal od začetka do konca. Zadovoljni, ker smo bili pri delu uspešni, smo ob koncu srečanja izvedli še tedensko evalvacijo dejavnosti, nato pa se v pričakovanju na ponovno ustvarjalno srečanje v Italiji poslovili.
 

 
Kljub jezikovnim preprekam, mešanim skupinam, različnimi ročnimi spretnostmi in znanjem smo izdelali člene, ki jih bomo z veseljem predstavili našim otrokom v vrtcih. Ob njih se bodo otroci seznanili z obliko verižnega eksperimenta. Hkrati pa bodo lahko tudi motivacija za nadaljnje delo, ob katerem bodo otroci aktivno vključeni v proces izdelovanja verižnega eksperimenta.