Odpiralni čas

Odpiralni čas

05. julij 2015 5973

Poslovni čas enot je prilagojen potrebam staršev in je med 5. in 16.30 uro.

Opredeljen je z Letnim delovnim načrtom Vrtca Zagorje ob Savi, ki glede na potrebe staršev in s soglasjem ustanoviteljice določa odpiralni čas v posameznih enotah.

Julija in avgusta so enote odprte glede na prisotnost otrok.

V času delovnih dni med prazniki so enote odprte na podlagi števila vpisanih otrok. Program poteka v enoti, ki jo določi ravnateljica.