Odpiralni čas

Odpiralni čas

06. julij 2015 4693

Poslovni čas enote je prilagojen potrebam staršev in je med 5.30 in 16.30 uro. Poslovni čas v oddelku PŠ Kisovec je med 5.30 do 16.30 uro.

Opredeljen je z Letnim delovnim načrtom Vrtca Zagorje ob Savi, ki glede na potrebe staršev in s soglasjem ustanoviteljice določa odpiralni čas v posameznih enotah.

Julija in avgusta so enote odprte glede na prisotnost otrok.

V času delovnih dni med prazniki so enote odprte na podlagi števila vpisanih otrok. Program poteka v enoti, ki jo določi ravnateljica.