Gozdni vrtec

IZVAJANJE GOZDNE PEDAGOGIKE VRTEC ZAGORJE OB SAVI

02. november 2021 663

V namen izvajanja projekta Gozdni vrtec smo pripravili potujoči nahrbtnik za spodbujanje učenja v gozdu. S pomočjo nahrbtnika se bomo povezali med Enotami Vrtca Zagorje ob Savi. Nahrbtnik bo namreč potoval iz skupine v skupino. V njem bodo zapisane dejavnosti, ki jih bomo strokovni delavci izvajali skupaj z otroki. Naloge bodo za otroke tako vedno presenečenje. Pri načrtovanju bomo izhajali iz kurikuluma in pripravili dejavnosti, pri katerih se bodo prepletala različna področja. Pri vseh dejavnostih bomo spodbujali tudi čutno zaznavo otrok.
 
Za motivacijo, smo poleg nahrbtnika, izdelali tudi ročno lutko Gabra - gozdnega škrata, ki bo otrokom vsakokrat prinesel nahrbtnik ter jih spodbudil k raziskovanju gozda. Projekt bomo začeli izvajati s 1. oktobrom 2021, potekal pa bo vse do konca vrtčevskega leta.
Za  vključitev v projekt Gozdni vrtec smo se odločili, ker v njem vidimo priložnost, da naši otroci čim več časa preživijo aktivno v gozdu in spoznavajo gozd kot prostor, ki ponuja zelo veliko priložnosti za igro, raziskovanje, gibanje. Hkrati pa z gibanjem v naravi pri otrocih krepimo imunski sistem, motorične spretnosti, koncentracijo ter razvijanje njihove domišljije in kreativnosti. Ob vsem tem pa pridobivajo tudi na samozavesti, samozaupanju, socialnih odnosih ter odnosih do drugih živih bitij in narave.