Erasmus+

Delovna srečanja – VERIŽNI EKSPERIMENT NA STENI IN NA TLEH

15. januar 2020 1430
1. SREČANJE, 14. 10. 2019

V mesecu oktobru smo pričeli z drugim letom izvajanja projekta Verižni eksperiment v vrtcu. Ekipa strokovnih delavce in prostovoljcev ostaja v isti sestavi, spremenila pa se je skupina predšolskih otrok pri vzgojitelju Damjanu Bašu, saj so otroci iz lanske skupine v večini odšli v šolo. Ker se še nismo poznali, smo srečanje pričeli s spoznavno socialno igro Zeleni krokodil.
Otroci si ob besedi verižni eksperiment težko razlagajo, da mora reakcija potekati neprekinjeno, da je cilj uspešno dosežen. Za lažjo predstavitev smo se igrali dve igri. Pri prvi igri Električni impulz smo si v krogu podali roke. Eden od izvajalcev je z levo dlanjo stisnil desno dlan soseda in mu tako predal impulz. Sosed je nato preko svoje leve roke predal stisk drugemu sosedu. Da je bila igra uspešno zaključena, je impulz moral med akterji nemoteno potovati do izvajalca, ki je prvi sprožil impulz.
Pri igri z obročem smo se ponovno vsi v krogu držali za roke in si med seboj po vrsti podajali obroč, brez da bi se pri tem spustili. 
Za zaključek smo izvajalci v igralnico prinesli člen verižnega eksperimenta. Nad eksperimentom so bili tako navdušeni, da so si želeli večkratne ponovitve. Verižni eksperiment smo jim pustili, da se bodo lahko z njim igrali in ga raziskovali.
2. SREČANJE, 5. 11. 2019

Otrokom smo predstavili orodje, material in pripomočke, ki jih bomo potrebovali pri izdelavi verižnega člena. V nadaljevanju smo pripravili štiri kotičke. V prvem kotičku smo se zabavali ob igri Plastenka in lončki, v drugem kotičku smo se učili uporabljati kladivo in ob tem zabijali žeblje. Zabite žeblje smo na to pulili s kleščami. V tretjem kotičku smo spoznali uporabo ročne žage. Žagali smo različne kose lesa. V četrtem kotičku smo spoznavali delovanje verižnega člena s sestavljanjem različnih lesenih elementov in spuščanjem lesenih kroglic.
3. SREČANJE, 11. 11. 2019

Skupaj z otroki smo pripravili kotiček za žaganje domin, kotiček za izdelavo eksperimenta na steni in kotiček, kjer se je izdelovala spirala iz krožnikov. Otroci so med kotički lahko prosto prehajali in se v njih menjali. Sprva so dogajanje bolj opazovali, nato pa so se vključili v žaganje domin, kjer so spoznavali, kako držimo žago, da lažje žagamo. Domine so z brusnim papirjem zbrusili, da so samostojno stale. V kotičku s spiralo so pomagali pri izdelavi le te, v kotičku kjer se je izdeloval verižni eksperiment na steni, pa so se preizkusili v vrtanju z vrtalnikom.
4. SREČANJE, 18. 11. 2019


Skupaj z otroki smo žagali in brusili domine. Z različnimi merili smo merili različne razdalje. Raziskovali smo, kako bi najlažje pritrdili papirnate krožnike v obliki spirale na večji papirnati tulec. Ob tem smo merili razdalje med posameznimi točkami spirale.
Pri izdelovanju dela člena na steni smo vijačili posamezne dele in se pogovarjali o nadaljevanju izdelave dela člena.
5. SREČANJE, 25. 11. 2019

Pripravili smo kotičke za žaganje in barvanje domin, kotiček za izdelavo eksperimenta na steni in kotiček za izdelovanje spirale iz krožnikov.  
Ker je potrebno veliko število domin, smo se lotili žaganja, druga skupina pa je pripravila vse potrebno za barvanje ter pričela z barvanjem domin. Kmalu smo ugotovili, da barva ni prava, tako da smo imeli precej težav z čiščenjem madežev.
V tretji skupini so pripravljeni tulec porisali ter nanj prilepili vrvico v obliki spirale, ki je označevala, kje bodo postavljeni papirnati krožniki, po katerih se bo kotalila kroglica. Skupaj smo načrtovali nadaljnjo izdelavo člena na steni.
6. SREČANJE, 9. 12. 2019

Pripravili smo prostor za barvanje domin. Domine smo pobarvali z barvami za les. Nadaljevali smo z izdelavo dela stenskega člena. Otrokom se je zdelo zelo zanimivo, da smo v člen vključili manjše vozilo, ki sproži štiri frnikole. Izmerili smo dolžino lesene opore za spiralo, jo odžagali in pritrdili v lesen podstavek.
7. SREČANJE, 17. 12. 2019

Iz pobarvanih domin smo odstranili papir, ki se je pritrdil med sušenjem. Vsako domino smo preverili, če stoji v pravilni legi. Po potrebi smo jih pobrusili. Sledila je igra z dominami. Z otroki smo postavljali domine v različne konstrukcije in linije. Pri tem so otroci ugotovili, da morajo biti zelo pazljivi, saj če se ena domina podre, se lahko podrejo vse že postavljene domine. Ob tem smo se zelo zabavali.  
Pri izdelovanju stenskega dela člena smo izdelali in namestili vrtečo vetrnico ter povezovalne poti za frnikole. Izdelali smo tudi malo maketo vrtca, ki bo služila kot okrasek na vrhu spirale. 
8. SREČANJE, 6. 1. 2020

Verižni člen, ki poteka na steni in na tleh, je v veliki meri dokončan, zato smo veliko časa namenili rokovanju z različnim orodjem, postavljanju domin in zaključnim delom člena na steni.
Pripravili smo kotiček, kjer so otroci prosto žagali, zabijali žeblje, odstranjevali žeblje s kleščami in rokovali z ostalim orodjem. V naslednjem kotičku smo postavljali in podirali domine ter v postavitev vključevali različne predmete: PVC lončke, tulce …
Na mizi so otroci izdelovali podrobnosti na hišici, ki je prav tako sestavni del člena. Pri izdelovanju elementa na steni pa so se zaključevali posamezni elementi.
9. SREČANJE, 13. 1. 2020

Sprva smo preverili delovanje dveh medsebojno povezanih delov člena. Ob stenski del člena smo postavili spiralni del člena ter ju medsebojno povezali z narejeno povezavo iz vrvice in lesene deščice. Spustili smo frnikolo in opazovali potovanje kroglic po členu.
V nadaljevanju smo imeli kotiček s postavljanjem in podiranjem domin. Otroci so vadili spretnost in potrpežljivost. Ko nam je po nekaj poskusih uspelo postaviti vse domine, smo prvo podrli in tako sprožili verižno reakcijo podiranja domin. V likovnem kotičku smo se lotili izdelave dekoracije za stenski del člena. Otroci so s suhimi barvicami risali otroke, ki se igrajo z različnimi sredstvi.
Na pobudo otrok smo se igrali tudi igro s PVC lončki in plastenko od detergenta za prerilo. Iz lončkov smo postavljali različne stolpe, nato pa jih s pritiskom na plastenko in iztrelitvijo zamaška podirali.