Obvestila

Poročilo o zasedanju Komisije za sprejem otrok v Vrtec Zagorje ob Savi za vrtčevsko leto 2023/2024

19. maj 2023 595

Vpis novincev za vrtčevsko leto 2023/24 je potekal od 20. do 31. marca 2023.
Komisija za sprejem otrok v Vrtec Zagorje bo Savi je zasedala v četrtek, 18. maja 2023, ob 7. uri, v Enoti Smrkci. Obravnavala je 163 vlog, ki so bile oddane v roku razpisa ter 2 vlogi, ki sta bili oddani po roku razpisa. Komisija je na podlagi 28. člena Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi določila prednostni vrstni red, število točk po posameznih kriterijih in tako oblikovala seznam sprejetih otrok in seznam otrok, ki so bili uvrščeni na čakalni seznam, katera sta objavljena na spletni strani vrtca in oglasni deski vrtca. Podatki o otrocih na seznamih so objavljeni pod šifro. Staršem oziroma vlagateljem je bilo dne, 19. 5. 2023, z navadno pošto poslano obvestilo o sprejemu njihovega otroka v Vrtec Zagorje ob Savi oziroma o uvrstitvi na čakalni seznam.

Zoper poslano obvestilo imajo vlagatelji v 15 dneh po vročitvi obvestila pravico do ugovora (ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev). Ugovor lahko vlagatelji pošljejo na Svet Vrtca Zagorje ob Savi z navadno pošto. Svet vrtca o ugovorih odloča v 15 dneh po prejemu le-tega. 

Ko bo v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev in razvrstitvi otrok v enote vrtca, bodo starši pozvani k podpisu pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznostih staršev ter vrtca. Če starši v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. 

Komisija za sprejem otrok v Vrtec Zagorje ob Savi je obravnavala tudi 2 vlogi, ki sta bili oddani po roku razpisa, le-ti sta bili uvrščeni na evidenčni seznam.