Dejavnosti

Projekti

V Vrtcu Zagorje ob Savi aktivno sodelujemo tako v projektih, ki jih načrtujemo v letnem delovnem načrtu našega vrtca, kot tistih, za katere so razpisi objavljeni kasneje.
Odzivamo se na aktualne dogodke, za katere predvidevamo, da so v dobrobit otrok. Na ta način se vsi, otroci in odrasli, veliko naučimo.

V sodelovanju z zunanjimi ustanovami, društvi in s posamezniki potekajo naslednji projekti:

Varno s soncem; poteka v vseh oddelkih vrtca, intenzivneje v oddelkih otrok od 4. do 6. leta starosti.

Zdravstvenovzgojne vsebine za vrtec; sodelovanje z Zdravstvenim domom Zagorje ob Savi, obisk medicinske sestre v vseh oddelkih vrtca in predstavitev izbranih zdravstvenovzgojnih vsebin.

Zobozdravstvene vsebine; sodelovanje z Zdravstvenim domom Zagorje ob Savi, predstavitev zobozdravstvene preventivne vzgoje.

Dan slovenske hrane - Tradicionalni slovenski zajtrk; namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati otroke, njihove starše ter v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. 

Kolesarčki; projekt je namenjen najstarejšim otrokom našega vrtca. Vsebinsko dopolnjuje in konkretizira vsebine, ki jih izvajamo v okviru Kurikuluma za vrtce in tako prispeva k varnosti naših najmlajših v prometu. 

Verižni eksperimenti v vrtcih – mednarodni projekt ERASMUS+
Odgovorna za izvajanje projekta je ravnateljica. Za implementacijo in izvedbo verižnega eksperimenta sta odgovorni vzgojiteljici predšolskih otrok, ki vsebine projekta prenašata tudi v nekatere druge enote in oddelke našega vrtca. Cilj projekta je povezati izobraževanje odraslih in izobraževanje predšolskih otrok ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja.

Šport in špas; dan druženja in gibanja treh generacij.

Cici Vesela šola; reševanje skrbno izbranih, otroku primernih zabavnih nalog, ki vsebujejo poljudna besedila, didaktične ilustracije in fotografije, segajo po temah, ki vključujejo kurikulum za vrtce. Vključene so vsebine in zanimivosti iz športa, kulture, tehnike, umetnosti in znanosti pri tem pa spodbujamo otroka, da sam postavlja vprašanja in išče odgovore v različnih virih.

Medgeneracijsko povezovanje z Domom starejših občanov Polde Eberl Jamski na Izlakah.

Pustno rajanje in druženje z uporabniki in zaposlenimi v Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi.

• Priložnostni obiski Medgeneracijske skupine, ki deluje pod okriljem RK Zagorje ob Savi.

• Zbiranje plastičnih zamaškov; projekt, v katerega so vključeni otroci, starši in zaposleni vrtca ter na ta način sodelujemo v humanitarni in ekološko usmerjeni akciji.

• Likovni državni natečaj Naravne in druge nesreče, mednarodni likovni natečaj Igraj se z mano, natečaji Zdravilna rastlina se predstavi, Naše pravice, Ustvarjalne kuharije, Podarite nam itd.

• Sodelovanje v priložnostnih natečajih in projektih; likovni natečaji, obiski galerij, muzejev itd.Zahvaljujemo se vsem, ki ste po svojih zmožnostih pripomogli k obogatitvi življenja in dela v vrtcu in nas s tem podprli v naših prizadevanjih, da je za otroke dobro le najboljše!